В сучасних умовах великим попитом на ринку праці користуються спеціалісти, які вміють нестандартно мислити, творчо застосовувати знання в непростих виробничих і соціальних умовах. Саме такі завдання ставить перед собою управління освіти із заочної форми навчання Миколаївського політехнічного інституту. Ця структура є особливою, так як студенти поєднують навчання з роботою на підприємствах міста і регіону.

Підготовка фахівців заочної форми навчання здійснюється за спеціальностями: «Облік і аудит», «Банківська справа», «Комп’ютерні системи та мережі», «Автомобілі та автомобільне господарство», «Фізична реабілітація», «Соціальна робота». Управління з заочно-дистанційного навчання очолює Михайлюк В.С., яка досконало володіє ефективними формами та методами організації навчально-виховного процесу, проводить цілеспрямовану роботу з завідуючими кафедр щодо якісного складання навчальних планів з усіх спеціальностей, здійснює контроль за їх виконанням, вміло використовує досвід колег інших навчальних закладів.

Ініціативно й наполегливо працює начальник управління з навчально-методичної роботи Олена Станіславівна Соловйова, яка досконало володіє ефективними формами та методами організації методичної роботи.

Активно допомагають в організації навчально-виховного процесу, формуванні навчально-методичного комплексу дисциплін, систематизації звітності та плануванні роботи управління секретарі Світлана Миколаївна Костерчук, Оксана Олегівна Кікоть, які постійно підвищують свій професійний рівень поєднуючи роботу в навчальній частині з викладацькою.

Девіз управління – індивідуальний підхід до кожного студента з урахуванням його особистостен та інтересу до обраної спеціальності.

Про імідж відділення свідчить наповнення груп спеціальностей «Автомобілі та автомобільне господарство», «Облік і аудит», «Банківська справа», «Комп’ютерні системи та мережі», яке складає 100% ліцензійного обсягу. За 5 років управлінням підготовлено 769 фахівців, рівень яких достатньо високий, про що свідчать відгуки випускників та керівників підприємств, на яких вони працюють.

Викладачі управління заочної форми навчання приділяють значну увагу особистості студента, готові допомогти знайти правильне рішення, повірити в свої сили та можливості. Саме це є складовою частиною успіху нашої роботи і сприяє збереженню контингенту.