kauto1

Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство» готує молодших спеціалістів, молодших бакалаврів, бакалаврів та спеціалістів в галузі автомобільного транспорту. Стратегічні напрями діяльності – підготовка спеціалістів для галузі, підбір та формування висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів, розвиток науки в галузі, просвітництво.

Основні наукові дослідження:

- удосконалення працездатності двигунів внутрішнього згоряння;

- вивчення впливу сучасних технологічних процесів для відновлення автомобільних деталей та агрегатів;

- створення систем комп’ютерної діагностики автомобілів;

- системний аналіз компонент технічного обслуговування в автомобільному господарстві;

- практичне застосування інформаційних технологій при рішенні обліково-транспортних завдань. 

На кафедрі «Автомобілі та автомобільне господарство» працюють 10 науково-педагогічних працівників університету, з них: 2 - доктори технічних наук, професори (Борис Іванович Бутаков, Леонід Прокопович Кравченко); 4 - кандидати технічних наук, доценти (Володимир Антонович Новошицький – Завідуючий кафедрою «Автомобілі та автомобільне господарство», Шамілль Абдулович Гільмутдінов, Володимир Васильвич Захарченко, Олексkauto5андр Вікторович Левченко); 4 – викладачі (Вікторія Юріївна Рижова, Віталій Володимирович Леонтьєв, Ігор Сергійович Бердников, Тетяна Олександрівна Рогозіна).

Проектна група спеціальності 274 Автомобільний транспорт:

1. Завідуючий кафедрою «Автомобілі та автомобільне господарство», кандидат технічних наук, доцент Володимир Антонович Новошицький – керівник проектної групи спеціальності 274 Автомобільний транспорт;

2. Професор кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство», доктор технічних наук, професор Борис Іванович Бутаков – член проектної групи спеціальності 274 Автомобільний транспорт;

3. Доцент кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство», кандидат технічних наук Шамілль Абдулович Гільмутдінов – член проектної групи спеціальності 274 Автомобільний транспорт.

        Група забезпечення спеціальності 274 Автомобільний транспорт.

За роки роботи підготовлена значна кількість дипломованих фахівців, які працюють на різних автотранспортних підприємствах міста Миколаєва та області.

Науково-педагогічні працівники кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» активно співпрацюють з журналами: «Транспорт», «Технологічні системи», «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах», які визначені ВАК фаховими для науковців України, публікують наукові статті в галузевих журналах. Друкується університетська та з грифом Міністерства освіти і науки України навчально-методична література.

kauto2Завідуючим кафедрою «Автомобілі та автомобільне господарство», кандидатом технічних наук, доцентом Володимиром Антоновичем Новошицьким видана за останні роки значна кількість науково-дослідних видань, які корисні викладачам та науковим фахівцям дослідних організацій. Надруковано підручник «Теорія руху автомобіля» з грифом МОН України, авторами якого є доктор технічних наук, професор В. П. Волков та кандидат технічних наук, доцент Г. Б. Вільський. Професорами Л. П. Кравченко і Ю. Л. Ментковським видано навчальний посібник з грифом МОН України «Основи квантової механіки і статистики», допомогає кращому засвоєнню розділів сучасного матеріалознавства в автомобілебудуванні. kauto4

Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство» перебуває в постійному інноваційному пошуку, активно вивчає можливості підвищення якості підготовки фахівців і розширення свого впливу на кадрове забезпечення економіки. Так, провідні викладачі кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» на чолі з ректором здійснили візит на Запорізький автомобілебудівний завод. Між університетом і заводом підписані документи про співробітництво, які дозволяють поліпшити матеріальну базу кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» і забезпечити студентів високопрофесійною виробничою практикою. Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство» придбала сучасний автомобіль «Оpel-ASTRA», який використовується при проведенні лабораторних робіт з дисциплін: «Автомобілі», «Автомобільні двигуни», «Діагностика технічного стану автомобілів».

kauto5Науково-педагогічні працівники кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» є активними винахідниками. Так, патенти на винаходи України з основних наукових напрямів отримали: завідуючий кафедрою «Автомобілі та автомобільне господарство», кандидат технічних наук, доцент Володимир Антонович Новошицький (1 патент); доктор технічних наук, професор Борис Іванович Бутаков (3 патенти); доктор технічних наук, професор Леонід Прокопович Кравченко та заступник завідуючого кафедрою Вікторія Юріївна Рижова – по 1 патенту. Значна увага приділяється участі науково-педагогічних працівників в проведенні наукових конференцій, семінарів з актуальних проблем, які допомагають втілювати сучасні розробки в навчальний процес і виробити обґрунтовані рекомендації для його подальшого розвитку.

Активну участь у наукових конференціях беруть студенти ІІІ-IV курсів. Важливою складовою діяльності кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» є поїздки науково-педагогічних працівників в регіони з метою популяризації спеціальності та профорієнтації школярів, їх участь в телевізійних програмах, проведенні олімпіад «Золота Сова» та «Юний науковець».

Кафедра «Автомобілі та автомобільне господарство» динамічно розвивається. Її майбутнє пов’язано з активною роботою науково-педагогічних працівників, що дозволить підвищити якість підготовки молодих фахівців, формувати і вирішувати проблеми подальшого розвитку науки та навчального процесу.